Hüseyin Mevsim - Çevirmen

Kırcaali’de dünyaya geldi (1964), Filibe Üniversitesi’nden mezun oldu (1989). Türkiye’ye göç ederek özel sektörde çalıştı, daha sonra Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bulgar Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda akademik hayata başladı (2002). Bulgar-Türk kültür ve sanat ilişkilerini konu edinen değerli çalışmalara imza atan Prof. Dr. Hüseyin Mevsim, onlarca çağdaş Bulgar ve Rus oyununu dilimize kazandırmıştır.