Sartre’ın Fenomenolojik Ontolojisine Giriş - Gaye Çankaya Eksen

03.05.2018 TARİHLİ SEMİNER YAPILMAYACAKTIR.

Varlık ve Hiçlik Okumaları: Sartre’ın Fenomenolojik Ontolojisine Giriş

Gaye Çankaya Eksen

Çokça övülmüş ve çokça eleştirilmiş bir angaje entelektüel olarak özellikle 60’lı ve 70’li yılların Fransa’sına damgasını vuran Jean-Paul Sartre’ın,yayımlandığı yıldan (1943) bugüne kadar hem büyük övgü ve ilgiyle karşılanmış hem de çok sert biçimlerde eleştirilmiş “ontolojik fenomenoloji denemesi” Varlık ve Hiçlik’i okuruyla buluşturmayı ve bu buluşmaya rehberlik etmeyi hedefleyen bu seminer, katılımcılarını sıkı ve zorlu bir okuma serüvenine davet ediyor. Sartre’la ilgili klişeleşmiş “varoluşçu” kalıpların ötesine geçebilmek için Varlık ve Hiçlik’in programda belirtilen bölümlerinin yakın okumasının yapılması ve ayrıntılı analizi bu seminerin ana hedefi. Varlık ve Hiçlik’in kendine özgü kavramsal yapısı içinde 8 hafta ilerledikten sonra, seminerin son haftasında,Sartre’ın mutlak bir özgürlük anlayışı ile şekillenen fenomenolojik ontolojisi ileDiyalektik Aklın Eleştirisi’nde ortaya koyduğu siyaset teorisi arasındaki sıkı bağ üzerinde durulacak.

 

1)Sartre’ın fenomenoloji geleneğine getirdiği eleştiriler ve Sartre fenomenolojisine giriş

2) Fenomenin varlığı ve Varlığın fenomeni Üzerine

3) Kendinde varlık üzerin

4) Hiçlik Problemi Üzerine

5) Hiçlik, Özgürlük ve İç Daralması Üzerine

6) Kendini Aldatma Üzerine

7) Kendi İçin Varlığın Dolaysız Yapıları Üzerine

8) Başkası İçin Varlık Üzerine

9) Varlık ve Hiçlik ile Diyalektik Aklın Eleştirisi arasında: Sartre’da ontoloji, etik ve siyasetin birbirine eklemlenişi

 

 

 

 

GAYE ÇANKAYA EKSEN

Yüksek lisans eğitimini Sartre düşüncesinde özgürlük ve ahlak problemi üzerine yazdığı tezle Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde tamamladı. Birleşik doktora programı çerçevesinde Galatasaray Üniversitesi ve Paris I-Sorbonne Üniversitesi’nde tamamladığı “Spinoza’da ve Sartre’da Etik ve Siyasetin Eklemlenmesi” başlıklı teziyle 2013 yılında doktora derecesini aldı. Geç dönem Sartre düşüncesini konu alan Jean-Paul Sartre: Tarihin Sorumluluğunu Almak adlı derlemeyi Zeynep Direk’le birlikte hazırlayan Gaye Çankaya Eksen, Turhan Ilgaz’la birlikte Sartre’ın Varlık ve Hiçlik adlı eserini Türkçeye çevirdi. Spinoza üzerine yazıları çeşitli dergi ve kitaplarda yayınlandı. Özellikle etik ve siyaset felsefesi alanlarında çalışmakta ve halen Galatasaray Üniversitesi, Felsefe Bölümü’nde ders vermektedir.

 

Gaye Çankaya Eksen’le ‘’varlık ve hiçlik okumaları’’ seminerinin tarih, saat ve fiyat bilgileri:

Başlama tarihi ve saati: 5 Nisan 2018 / 19.00-22.00 (9 hafta her Perşembe)

Fiyat: Tam 225TL, öğrenci 135TL, tek ders ücreti tam 30TL, öğrenci 20TL