Sanatın Ahlakı, Sanatçının Etiği - Kerem Eksen

Ahlakın dünyası ve o dünyayı kuran değerler, sanatın dünyasında kendilerine nasıl bir yer bulurlar? Bu iki dünya arasında bir örtüşmeden mi, gerilimden mi, yoksa derin bir uyumsuzluktan mı söz etmeliyiz? Eğer söz konusu olan bir uyumsuzluksa, bu dünyaların birine “gerçeklik”, diğerine de “yanılsama” muamelesi yapabilir miyiz?

Bu sorularla yola çıkacağımız dört haftalık seminerimizde, sanat-ahlak ilişkisini ağırlıklı olarak Friedrich Nietzsche’nin metinleri ışığında tartışmaya çalışacağız. İlk önce yukarıdaki sorulara dair tarihsel ve felsefi bir çerçeve çizecek, estetik-ahlak arasındaki ilişkinin hangi dönemsel koşullarda ve hangi düşünsel bağlamda bir soruna dönüştüğüne odaklanacağız. Bunu takiben, sanatsal ve ahlaki dünya görüşleri arasında keskin bir ayrımı savunan Nietzsche’nin erken dönem metni Tragedyanın Doğuşu’na odaklanarak, Dionysosçu dünya tahayyülünün estetik deneyimdeki üretken konumundan ve sanatın felsefe ve ahlakla olan derin geriliminden söz edeceğiz. Sonrasında, Nietzsche’nin orta ve geç dönem metinleri arasında dolaşarak, dünyanın koşulsuz olumlanması önerisine, sanatın bu önerideki konumuna ve ahlakın Nietzsche’ci eleştirisine değineceğiz. Son olarak da, farklı bir düzleme, yani (ahlaktan farklı olarak) “etiğin” düzlemine geçerek -bir kez daha Nietzsche’ye referansla- “sanatçının etiği” meselesini tartışacağız.

 

1. Hafta (8 Mart 2018)

Sanat ve Ahlakın gerilimli ilişkisi: Bir tarihsel dönemlendirme denemesi

 

2. Hafta (15 Mart 2018)

Dionysos’la başa çıkabilmek: Tragedyanın Doğuşu

 

3. Hafta (22 Mart 2018)

Yırtıcı hayvandan evcil hayvana: Nietzsche ve Ahlak Eleştirisi

 

4. Hafta (29 Mart 2018)

“Karaktere bir üslup kazandırmak”: Nietzsche ve sanatçının etiği

 

Kerem Eksen

1976 İstanbul doğumlu. Sosyoloji eğitiminin ardından Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi ve Paris 10-Nanterre Üniversitesi’nde sürdürdüğü doktora eğitimini 2010 senesinde Trajik Hata ve Augustinus’çu Ahlak başlıklı tezi ile tamamladı. Bu esnada, 2001’deki kuruluşundan 2008’e kadar Seyyar Sahne grubunda oyunculuk ve metin yazarlığı yaptı. Halen İstanbul Teknik Üniversitesi’nde tam zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmakta, Felsefeye Giriş, Etik ve Siyaset Teorisi dersleri vermektedir. Buradayız (Alef, 2013) ve Uyku Krallığı (Everest, 2017) adında iki romanı yayımlanmıştır.

Kerem Eksen’le ''nietzsche etrafında bir tartışma'' seminerinin tarih, saat ve fiyat bilgileri

Başlama tarihi ve saati: 8 Mart 2018 / 19.00-22.00 (4 hafta her perşembe)

Fiyat: Tam 100TL, öğrenci 60TL, tek ders ücreti tam 30TL, öğrenci 20TL