Gizem Aksu - YU

YU

 

Yu, iç organların hayata durmaksızın önerdiği organik bilgelik üzerine sinematografik bir performanstır. Bu araştırma, iç organların ne’liği ile değil de iç organların yaşamla kurdukları karmaşık ilişkisellikle ilgilidir. Organik bilgelik, yaşamın iç organların var oluşuna referansla hissedilmesi ve duyumsanması ile ilintilidir. 

 

Yu, organik bilgeliği visseral bir bahçede bağa-dokunmuş-büyülenmiş ilgi ile araştıran genişletilmiş performans.* Bağa-dokunmuş-büyülenmiş ilgi, farkındalığı iç-dış, görünen-görünmeyen, maddi (etsel)-tinsel(enerjitik) arasındaki bilinmeze doğru genişletirken, sanatçı iç organların hayata hiç durmadan önerdiği arkaik, organik ve spontan bilgelikte bedeni duyumsama, hissetme ve hareket ettirmenin izine düşer.  

 

*Organik bilgelik, sanatçının “organic wisdom” kavramının Türkçe karşılığı olarak kullanılmıştır. Bağa-dokunmuş-büyülenmiş ilgi, sanatçının “fasci(a)nated attention”kavramının Türkçe karşılığı olarak kullanılmıştır ve ingilizcede büyülenmiş anlamındaki fascinated ve anatomik bağdokusal yapı anlamındaki Latince fascia kelimelerinden esinle türetilmiştir. Genişletilmiş performans (expanded performance) ise, sanatçı tarafından işteki performans, sinema ve karikatür işbirliğine vurgu yapmak amacıyla expanded cinema ile ilişkilendirilerek üretilmiş bir konsepttir ve literatüre önerilmektedir.

 

Konsept, Yönetim & Performans: Gizem Aksu

Skenografik Tavsiye: Meryem Bayram

Işık Tasarım: Utku Kara

Fotoğraf: Meryem Bayram

APAP, 0090 ve Çıplak Ayaklar Stüdyo’nun desteği ile…

 

Süre: Tek perde 50'