Çocuklar İçin Dans Atölyesi

Oyun, hareket ve dans odaklı olan atölye çalışması çocukların kişisel gelişimini, yaratıcılıklarını ve iletişimini esas alan bir çalışmadır. Çocukların bu çalışma içerisinde kendi aralarındaki diyalog ve kontağı geliştirirken aile ve yaşadıkları sosyal çevre içindeki yaşam alanları ile bağlarını güçlendirip var oluşlarını ve potansiyellerini ortaya çıkarmak öncelikli hedeftir.

Bir kaç aşamadan oluşan çalışma başlıklar altında şöyle sıralanabilir:

1. Tanışma

Tanışırken bir ritim oyunu oynuyoruz. Herkesin kendini istediği gibi tanıttığı bu bölümde ritim tutarak konuşma oyunu oynuyoruz. Bu bedensel çalışmanın ilk aşaması olan bölüm, dansa geçişimizin ilk aşaması. küçük sayılı adımlarla ilk dansımızı, basit 4 yön üzerinden (yönleri çocuklar belirliyor) yaratmaya başlıyoruz.

2. Yaratım 

Basit dans freyzleri ile bedensel formları geliştirmek için teknik olarak ileriye götüren çalışma, tempoyu artıran ve çocukların fiziksel enerjilerini dışarıya aktarmalarını sağlayan bir teknik. Eğitmeni taklit ederek belli hareket formlarını, kendi bedenlerinde uygulamaya çalışıyorlar. Bu bölümün ikinci kısmında ise öğrendikleri bu dansın içine, kendi istedikleri bir hareket kalıbını ya da dansı dahil ediyorlar.

3. Sohbet

Bu bölümde iki ya da üç çocuğun karşılıklı hareket dansını gerçekleştiriyoruz. Bu bölümde, birbirlerini dinlemeyi, alan açmayı ve söylemek istediklerini partnerleri ile paylaşmayı izleyen bir çalışma akışı gerçekleşiyor.

 

Tüm bu çalışmalar eğitmenin yönlendirmesiyle gruplar halinde gerçekleşiyor.

Çocuklar İçin Dans Atölyesi Mayıs ayı boyunca her Cumartesi 11.00 - 12.00 

Ücret:25 tl