Çağdaş Sahneyi Okumak - Özlem Hemiş

 

 

Tiyatronun var oluşundan bu yana sahnede bir dünya kurulur. Seyir etkinliği bir anlamda bu kurulmuş dünyada bir yolculuktur. Yapıtın doğası doğrultusunda seyirci bu dünyanın içine çekilerek serüvenini sürdürebilir, gözlemci ya da tanık pozisyonunu alabilir. Eyleyenlerle seyredenlerin bu sürprizli karşılaşması şimdinin dinamikleriyle belirlenir ancak sahne sanatları alanının şimdisi, seyircinin “şimdi ve burada”sı ile her zaman aynı kaynaktan beslenmez. Bu bir kriz değil, her iki tarafın birbirine kulak vermesine yönelik bir imkândır. Bu türden bir iletişim ihtimali çağdaş sahnenin izlenmesini heyecan verici kılar.

 

“Çağdaş Sahneyi Okumak” bu heyecanı paylaşma isteğiyle biçimleniyor. Üç oturumluk seminerimizde tarihsel bir perspektifle toplumun ve bireyin inşasında kullanışlı bir araç olarak dramatik sanatların betimlenmesi ve günümüzde çağdaş gösterimleri nasıl tanımlayabileceğimize yönelik bir zeminin belirlenmesi; temel çağdaş yönelimlerin geleneksel ve/veya klasik olanlarla video gösterimler üzerinden karşılaştırılması yoluyla tartışılması hedefleniyor.

 

 

Özlem Hemiş

İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji bölümünden lisans, Dokuz Eylül Üniversitesi Sahne Sanatları’ndan yüksek lisans ve İ.Ü. Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji’den doktora derecelerini aldı. Halen Kadir Has Üniversitesi Tiyatro bölümünde öğretim üyesi. “Estetik” sözcüğünün içine gömülü olan “etik” ile ilgilenerek sanat yapıtının nihai etkileri üzerine düşünmeyi seviyor. Profesyonel bir seyirci olarak Milliyet Sanat’ta izlenimlerini yazıyor.

 

 

                Özlem Hemiş'le ''çağdaş sahneyi okumak''seminerinin tarih, saat ve fiyat bilgileri;

                    Başlama tarihi ve saati: 10 Ocak 2018 / 19.00-22.00 ( 2 hafta / 3 ders)

                        Fiyat: Tam 75 TL, öğrenci 45TL

                         tek ders ücreti tam 30TL, öğrenci 20TL