Bengü Cennet - Ruhun Serüveni: Antikçağda İnsan, Ruh ve Tanrı

Ruhun serüveni nasıldır? Bedenin neresinde durur? Bedenden ayrılınca bir yolculuk yapar mı yoksa dağılıp yok mu olur? Nereden geldim ve nereye gideceğim? Bu içimdeki ses de ne? Ölüm nedir?

 

Ölüme yazgılı insan tarih boyunca aynı soruları sorar. Bu seminerlerde bizim amacımız, tüm bu soruların yanıtlarını Batı düşünce dünyasının verimli kaynaklarında aramak olacak. 8 hafta boyunca Grekçe ve Latince metinlerin bize gösterdiği yolu takip ederek, Antikçağ insanının bakış açısına ve kavramlar dünyasına hızlı bir yolculuk yapacağız. Homeros’tan başlayarak mitler evrenini tanıyacak, ardından Sokrates’in insan merkezli yaklaşımını inceleyecek ve buradan sonra düşünce dünyasının nasıl çoktan teke, pagandan Hıristiyanlığa evrildiğini izleyeceğiz.

 

 

1. Hafta: 6 Şubat 2017

Khaos’tan Kosmos’a : Homeros ve Hesiodos’un İnsanı

 

2. Hafta: 13 Şubat 2017

Doğa araştırmaları: Evrenin Ana Maddesinin Peşinde

 

3. Hafta: 20 Şubat 2017

Sokrates’in Ruh ve Ölüm Anlayışı: Kendini Savunmama

 

4. Hafta: 27 Şubat 2017

Platon’un Evren Tasviri: Ruh-Beden, Tanrı-İnsan

 

5. Hafta: 6 Mart 2017

Lucretius’un Metninde Atomculuk: Korkulardan Arınmak

 

6. Hafta: 13 Mart 2017

Roma Stoası: Ahlakın Savunucuları

 

7. Hafta: 20 Mart 2017

Yeni Platonculuk: Tek Tanrıcı Bakış 101

 

8. Hafta: 27 Mart 2017

Boethius’un ve Augustinus’un Metinlerinde Hıristiyan İnsan

 

 

 

 

 

BENGÜ CENNET

1982’de İstanbul’da doğdu. 1999 yılında İstanbul Üniversitesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’ndaki öğrenimine başlamış ve bu tarihten sonra klasik filolojiye gönül vermiştir. Lisan eğitimini tamamladıktan sonra Latin Dili ve Edebiyatı Bilim Dalında yüksek lisansa başlamış, Boethius’un Consolatio Philosophiae’ında Philosophia Anlayışı başlıklı teziyle yüksek lisans öğrenimini tamamlamıştır. Hemen ardından doktora programına başlamış ve bu sırada İngiltere, Oxford Üniversitesi’nde 10 ay doktora araştırması yapma fırsatı bulmuş, sonunda 2014 yılında Cicero’da Ölüm-Teselli İlişkisi başlıklı teziyle doktor ünvanı almıştır. İstanbul Üniversitesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda 2009’da araştırma görevlisi olarak başladığı görevine yardımcı doçent olarak devam etmektedir.

 

 

 

 

 

Bengü Cennet’le ‘’Ruhun Serüveni’’ Semineri’nin tarih, saat ve fiyat bilgileri:

Başlama tarihi ve saati: 6 Şubat 2017 / 19.00-22.00 (8 hafta her Pazartesi)

Fiyat: Tam 200TL, öğrenci 120TL, tek ders ücreti tam 30TL, öğrenci 20TL